Güneş enerji santralleri, güneş ışınlarını kullanarak elektrik enerjisi üreten tesislerdir. Bu santraller, çoğunlukla fotovoltaik (PV) paneller veya güneş kolektörleri kullanarak güneş enerjisini yakalarlar.

Fotovoltaik paneller, güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürürler. Bu paneller, silikon gibi yarı iletken malzemelerden yapılmıştır ve birçok farklı hücreden oluşur. Güneş ışınları, bu hücreleri vurduğunda, elektronları serbest bırakır ve bir akım oluşturur.

Güneş kolektörleri ise güneş enerjisini kullanarak suyu veya başka bir sıvıyı ısıtmak için kullanılır. Bu sıvılar, ısıyı bir türbin veya jeneratör yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürürler.

Hem PV panelleri hem de güneş kolektörleri, çeşitli parçaları içeren bir sistem tarafından desteklenir. Bu sistemler, genellikle inverterler, bataryalar, regülatörler ve diğer bileşenlerden oluşur. Inverterler, DC (doğru akım) elektriği AC (alternatif akım) elektriğe dönüştürür, bataryalar ise elektrik enerjisini depolamak için kullanılır. Regülatörler ise PV panellerinin voltajını ve akımını kontrol eder.

Güneş enerji santralleri, elektrik enerjisini şebekelere veya bağlı tesislere vermek için tasarlanmıştır. Bu sayede, evler, işletmeler ve diğer yerler güneş enerjisinden elektrik sağlayabilirler.